Nieuws
Woest Producties

Twee reportages over 40 jaar Blijf van m’n Lijf

Posted on January 1st, 2015

In het kader van veertig jaar Blijf van m’n Lijf huizen, interviewde Josien Pieterse vijf vrouwen die een belangrijke rol in deze geschiedenis speelden.
Van deze interviews werden twee korte documentaires gemaakt over de vroege jaren en de recente veranderingen in de aanpak van huiselijk geweld. Dinsdag 14 oktober werden de films gepresenteerd op een een symposium waarin de geschiedenis van veertig jaar aanpak van huiselijk geweld in Nederland centraal stond.

Deel 1: 40 Jaar Blijf van m’n Lijf. Van geheim naar veilig.
De beginjaren
https://www.youtube.com/watch?v=9a0i-8dNbIQ&feature=youtu.be&list=UUHHnSyEs5ow8Rpv_L_VXaGA

Deel 2: 40 Jaar Blijf van m’n Lijf. Van geheim naar veilig.
De toekomst tegemoet
http://youtu.be/o0PecKtdOvA?list=UUHHnSyEs5ow8Rpv_L_VXaGA

interviews: Josien Pieterse
camera, geluid: Jet Homoet
montage: Ane C. Ose
geluidsnabewerking: Ludo Keeris
vertaling, ondertiteling: Einion Media
projectleiding: Evelien Rijsbosch, Atria
regie, productie: Jet Homoet en Josien Pieterse

geïnterviewden:
Aleid van den Brink, Noor van Crevel, Judith Meijer, Cecilia Pérez Yáñez, Cokky Roel

adviesgroep:
dr. R. Römkens, prof. dr. J. van Mens-Verhulst, drs. A. van den Brink, drs. E. Reijmers

Start bouw Nautilus

Posted on November 18th, 2014

De kogel is door de kerk! Op maandag 17 november 2014 is gestart met de bouw van het project zelfbouwproject Nautilus op het Zeeburgeiland te Amsterdam. De aankomende maanden worden gebruikt voor de grondboringen ten behoeve van de WKO bronnen. Naar verwachting zal rond de kerstvakantie de eerste paal geslagen worden. Over 300 werkdagen krijgen we de sleutel van onze nieuwe zelfontwikkelde woning!

Nautilus is een woon-werkgebouw bestaande uit 43 appartementen en werkruimtes op het Zeeburgereiland te Amsterdam. Het betreft een CPO project waardoor de woningen in het project betaalbaar zijn gebleven.

Het gebouw wordt door een eigen warmte installatie duurzaam gebouwd. Het doel van Nautilus is betaalbaar wonen in Amsterdam, met collectieve voorzieningen in een sociaal en duurzaam project. Het gebouw wordt gebouwd in een U-vorm. In het midden bevindt zich de gemeenschappelijke tuin. De woningen in Nautilus variëren van 75m2 tot 130m2. Elke woning is volledig op maat gemaakt, naar de wensen van de toekomstige bewoner.

Expositie: Costume Bureau

Posted on October 31st, 2014

In oktober en november 2014 is een keuze uit de verzameling hedendaagse kunst van Museum Het Domein te zien in de expositieruimte van Framer Framed in de Tolhuistuin, Amsterdam.

Roy Villevoye, Refashion (1990). Collectie Museum het Domein. Foto: Rogier Fokke

Museum Het Domein in Sittard presenteert en verzamelt werk van beeldbepalende kunstenaars die zich met sociaal-maatschappelijke of politieke vraagstukken bezighouden, die bruggen bouwen tussen verschillende culturen, geïnteresseerd zijn in gender-kwesties of zich als ecologisch kunstenaar actief inzetten voor de verbetering van natuur en milieu. Voor Framer Framed is het tonen van deze expositie een uitgelezen kans om institutionele samenwerking in de praktijk invulling te geven en te laten zien hoe musea zich kunnen verhouden tot de samenleving buiten de muren van de instelling. De expositie is samengesteld door curator Roel Arkesteijn van Museum Het Domein en omvat werk van onder anderen Jennifer Allora en Guillermo Calzadilla, Roger Ballen, Jota Castro, Mel Chin, Mark Dion, Eugenio Dittborn, Alfredo Jaar, Javier Téllez, Roy Villevoye en Sarah Vanagt.

De tentoonstelling Costume Bureau is vernoemd naar een sleutelwerk van de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion (New Bedford, Massachusetts, 1961): Costume Bureau. Zijn humorvolle werk heeft veelvuldig een sterk performatief karakter: voor verschillende projecten neemt de kunstenaar de gestalte aan van de meest uiteenlopende karakters. Costume Bureau toont het samenkomen van verschillende uitdossingen die hij droeg tijdens een periode van vijftien jaar. Binnen de verzameling van Museum Het Domein vormt Dions kostuumgalerij een icoon voor de manier waarop kunstenaars tegenwoordig gestalten aannemen die vaak ver voorbij de grenzen van de kunst reiken – als biologen, antropologen, archeologen of anderszins onderzoekers van hun tijd.

De Amsterdamse televisiezender AT5 maakte onderstaand item over de expositie. Een interview met Josien Pieterse op Amsterdam FM is HIER terug te luisteren.

www.framerframed.nl
www.hetdomein.nl

Geschiedenis van Blijf-van-M’n-Lijf-huizen

Posted on June 14th, 2014

Josien Pieterse zal in opdracht van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis een vijftal interviews afnemen met vrouwen die een sleutelrol speelden in de geschiedenis van de Blijf-van-M’n-Lijf-huizen. Dit project sluit goed aan op eerder onderzoek dat Josien samen met Grietje Keller deed naar de vrouwenhulpverleningsbeweging (VHV-beweging).

foto van Bertien van Manen - Rijksmuseum

In oktober 1974 werd het eerste Blijf-van-M’n-Lijf- Huis opgericht. In oktober 2014 zal op verschillende manieren stilgestaan worden bij deze veertig jarige strijd tegen geweld tegen vrouwen. Binnen het grotere geheel van de vrouwengeschiedenis in Nederland markeert deze geschiedenis en de actuele  rol van de Blijf- van- m’n Lijf-Huizen een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

In de interviews blikken de hoofdrolspeelsters van toen en nu terug op de geschiedenis en wordt stil gestaan bij het heden. Deze interviews zullen deel uitmaken van de Atria-collectie Moving Women’s History  waarin vrouwengeschiedenis in de breedste zin des woords op audiovisuele wijze wordt vastgelegd.

Noor van Crevel - Foto Josien Pieterse

Noor van Crevel – Foto Josien Pieterse

Framer Framed opent nieuwe expositeiruimte

Posted on February 14th, 2014

2 mei opent Framer Framed een nieuwe expositieruimte in het Paviljoen van de Tolhuistuin in Amsterdam. De Tolhuistuin is gevestigd op het voormalige bedrijfsterrein van Shell, recht tegenover Centraal Station aan het IJ in Amsterdam. De Tolhuistuin bestaat naast het te openen paviljoen (4.500 m2; met drie zalen, een expositieruimtes, twee dansstudio’s, kantoren en een uitgestrekt café-restaurant met terras aan het water) uit een park en zes kleinere gebouwen, waarin kantoren en werkruimtes voor onder andere kunstenaars, architecten en designers.

Met Framer Framed hopen we een mooie bijdrage te gaan leveren aan de programmering van deze nieuwe culturele bestemming in Amsterdam. Momenteel zijn we hard bezig om in samenwerking met curator Robert Kluijver te werken aan de expositie Crisis of History met hedendaagse kunst uit het Midden-Oosten die vanaf 1 mei in het paviljoen te zien zal zijn.

www.framerframed.nl
www.crisisofhistory.nl
www.tolhuistuin.nl

Het jaar 2013 van Netwerk Democratie

Posted on December 21st, 2013

Zo, er zit weer bijna een jaar Netwerk Democratie op en we hebben veel gedaan:

De lancering van Publeaks, de drie-daagse internationale conferentie Borders to Cross, de conferentie Gij zult openbaar maken over transparantie van wetgeving, het Plattelands Parlement, Petitiesmanifestatie, het Manifest Lokale Democratie en de masterclass Netpolitiek zijn zeer succesvol geweest. Netwerk Democratie heeft bij al deze programma’s samengewerkt met tal van partners.

Dit jaar zijn verschillende publicaties verschenen waar we een bijdrage aan leverden. Beleid en Maatschappij publiceerde begin december een Dossier n.a.v. de bijeenkomst ‘Gij zult openbaar maken’ met essays van de lezingen. WRR, Hivos en ISS presenteerde in oktober de publicatie DOEN. In deze publicatie een bijdrage van Netwerk Democratie. Op 13 december boden wij als lid van de Alliantie van het Europees Jaar van de Burger de beleidsaanbevelingen ‘It’s about us, it’s about Europe’ aan op een conferentie in Vilnius, Litouwen. Viviane Reding, vice-president van de Europese Commissie nam deze aanbevelingen in ontvangst.

Het jaar is nog niet afgesloten want ondertussen wordt er hard gewerkt aan Maakdewet.nl. Maakdewet is de logische opvolger van Volgdewet.nl en nodigt burgers uit werkelijk mee te schrijven aan wetgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een internationaal project samen met de Britse denktank Counterpoint over vertrouwen in de politiek. Ook hierover horen jullie beslist meer in het volgende jaar!

zie www.netdem.nl

Eerste nummer van het magazine Doen over nieuwe vormen van democratie

Posted on November 2nd, 2013

Tijdens de Borders to Cross conferentie presenteerden Hivos, WRR en ISS het eerste nummer van het magazine Doen over nieuwe vormen van democratie, medezeggenschap en burgerinitiatieven. Josien schreef een kort stukje over onze ervaringen met het zelfbouwproject Nautilus op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het magazine Doen is online te lezen:

http://issuu.com/wetenschappelijkeraad/

Borders to Cross – On Democratic Innovation and Civic Driven Change

Posted on October 15th, 2013

BORDERS TO CROSS. ON DEMOCRATIC INNOVATION AND CIVIC DRIVEN CHANGE

29 – 31 oktober 2013 vindt de Borders to Cross conferentie plaats in Pakhuis Willem de Zwijger te Amsterdam. Netwerk Democratie is een van de organiserende partners van deze conferentie. De verhoudingen tussen burgers, overheid en markt is aan het veranderen. Burgers nemen steeds vaker verantwoordelijkheid voor hun eigen levensomstandigheden en hun leefomgeving. Dit stelt betrokkenen voor nieuwe uitdagingen: hoe kan co-creatie en innovatie de ruimte krijgen? Hoe komen we met elkaar tot passende oplossingen voor complexe en onderling verweven problemen, en hoe kunnen we daarmee experimenteren?

Tijdens Borders to Cross ontmoeten ruim 250 burgers, sociale ondernemers, wetenschappers en ambtenaren uit meer dan 20 landen elkaar rondom het thema burgerparticipatie. De conferentie is bedoelt om van elkaar te leren en om samenwerking tussen burgers, ondernemers en de overheid te bevorderen. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van Netwerk Democratie, de gemeente Amsterdam, European Cultural Foundation, European Alternatives, European Civic Forum, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Leuven, G1000, het ministerie van I&M, het ministerie van VWS, AgentschapNL namens het ministerie van EZ en het ministerie van BZK.

http://borderstocross.com

SYMPOSIUM ON RENEWING DEMOCRACY – 31 OKTOBER 2013
In samenhang met Borders to Cross conferentie organiseert Josien Pieterse namens Netwerk Democratie in samenwerking met de Universiteit Amsterdam, de Katholieke Universiteit Leuven en de G1000 het symposium: Renewing Democracy. Het symposium is verbonden aan de viering van de Erasmus prijs, die een week later aan Jürgen Habermas zal worden uitgereikt. Experts op het gebied van sociale en democratische innovatie gaan met elkaar in debat over de toekomst van de democratie. De kennisuitwisseling die tijdens de Borders to Cross conferentie centraal stond vormt het uitgangspunt voor uitwisseling tussen onderzoekers en mensen uit de praktijk.

Sprekers
David van Reybrouck (G1000)
Maarten Hajer (PBL/UvA)
Carsten Berg (ECI)
Ségolène Pruvot, (European Alternatives)

Locatie
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond te Amsterdam
Tijd: 31 oktober, 14:00-17:15
Entree is gratis.

Oral History en het audiovisuele archief

Posted on October 9th, 2013

Erfgoedarena 27 november 2013, 20:00 Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam.

Steeds meer oral history interviews worden door erfgoedinstellingen afgenomen, opgeslagen en bewaard. Dit brengt nieuwe vragen met zich mee, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Hoe maken we zoveel mogelijk hergebruik en verbindingen tussen collecties mogelijk? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Hoe krijgen we in beeld waar het publiek op zit te wachten en hoe kan dit materiaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden aangeboden? Wat zijn de vragen over privacy en autonomie van de geïnterviewde waar we rekening mee moeten houden? In deze Erfgoedarena zullen we deze vragen opwerpen en bespreken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Een verslag van Stef Scagliola is te vinden op de website www.framerframed.nl

Expositie: Speaking from the Heart – The Polemic Sensibility from Iran

Posted on August 19th, 2013

Josien Pieterse en Cas Bool organiseren in samenwerking met curator Shaheen Merali, Castrum Peregrini in Amsterdam, het Freises Museum in Berlijn en de Azad Art Gallery in Teheran de expositie Speaking from the HeartThe Polemic Sensibility from Iran (2013).

Deelnemend kunstenaars: Mehraneh Atashi, Navid Azimi Sajadi, Mahmood Bakhshi, Masoumeh Bakhtiary, Majid Fathizadeh, Parastou Forouhar, Farhad Fozouni, Ghazaleh Hedayat, Taha Heydary, Melodi Hosainzadeh, Katayoun Karami, Aria Kasaei, Majid Korang Beheshti, Azadeh Madani, Amir Mobed, Mehran Mohajer, Masoumeh Mozafari, Homan Nobakht, Sara Roohisefat, Atefeh Samaei, Rozita Sharafjahan, Mohamad M. Tabatabaei.


Masoumeh Mozafari, Heatstroke, 2 paintings 100 x 100cm. Foto Cas Bool

De deelnemende kunstenaars zijn aangesloten bij het kunstenaarscollectief de Azad Art Gallery in Teheran. Het werk van de participerende kunstenaars verhoudt zich op een kritische wijze tot het huidige politieke klimaat in Iran. Terugkerende thema’s in het werk zijn mensenrechten, democratie, vrijheid van meningsuiting en de constante zoektocht naar individuele vrijheid van expressie.

Curator Shaheen Merali
De expositie is samengesteld door de internationaal opererende curator Shaheen Merali. Doel van de expositie is kunstenaars uit Iran een podium te bieden en het Nederlandse publiek kennis te laten maken met hedendaagse kunst uit een regio, waarvoor in het het presentatiebeleid van de belangrijkste Nederlandse musea weinig aandacht bestaat. Shaheen Merali was ondermeer hoofd van tentoonstellingen, film en nieuwe media in het Haus der Kulturen der Welt. Merali redigeerde diverse publicaties, waaronder Far Near Distance, Contemporary Positions for Iranian Artists (2004); Spaces and Shadows, Contemporary Art from Southeast Asia and About Beauty (2005); New York-States of Mind and Re-Imagining Asia (Saqi Books 2007) en Everywhere is War (and rumours of war) voor Bodhi Mumbai, India (2008).

Groepstentoonstelling
Deze groepstentoonstelling kan beschouwd worden als een zeer uitzonderlijke collectieve schets van de lichamelijke ervaring achter de gebeurtenissen tijdens de ‘Groene Revolutie’ in Iran. Tot op de dag van vandaag krijgen deze kunstenaars te maken met persoonlijke bedreiging en inperkingen van fundamentele rechten van de mens. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van mobiliteit, de integriteitsrechten die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, moeten in Iran op persoonlijk en dagelijks niveau bevochten worden. Deze expositie toont hoe het kunstenaarscollectief rond ‘de Azad Art Gallery’ hier een bijdrage aan levert.

Rozita Sharafjahan, Sixth desire series (2011), 2 digital print and embroidery on canvas

De tentoonstelling is sterk beïnvloed door de gebeurtenissen omtrent de ‘Groene Revolutie’ in 2009. Deze ‘revolutie’ wordt ook wel gezien als de start van de Arabische Lente en de algehele roep om democratisering in het Midden Oosten. Social media speelden een belangrijke rol in het mobiliseren van duizenden mensen. Mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de gemanipuleerde verkiezingsuitslag. Ze vormen een green wave; een menselijke keten van groene vlaggen, het symbool voor de Groene Revolutie. Nadat de onregelmatigheden geconstateerd werden tijdens de verkiezingen gingen burgers, activisten en studenten de straat op met de vraag: ‘Where is my vote?’ en ‘What kind of democracy is this?’. De expositie Speaking from the heart toont de onvrede met de huidige realiteit en de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Video:  Pejman Akbarzadeh / Persian Dutch Network

De expositie kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de Azad Art Gallery – Tehran, het Freies Museum – Berlijn, Framer Framed – Amsterdam en Castrum Peregrini – Amsterdam. Het geheel is mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Prins Bernhard Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Opening
Vrijdag 27 september, 2013
18:00h

Castrum Peregrini
Herengracht 401
Amsterdam

Luister HIER naar een radio item over de expositie